Koszty prowadzenia kampanii Google Ads są uzależnione od budżetu jaki jesteś w stanie przeznaczyć na marketing. Nie ma ograniczeń w kwestii budżetu na reklamy. Wyższy budżet pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców. Założenie konta Google Ads to koszt 1000 zł netto, prowadzenie i optymalizacja około 5% od budżetu miesięcznego. W cenie tej zawiera się czas poświęcany na monitorowanie reklam oraz optymalizację konta reklamowego.