Koszty prowadzenia kampanii w serwisie Facebook są uzależnione od budżetu, jaki jesteś w stanie przeznaczyć na marketing. Wyższy budżet pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców. Koszt poprowadzenia przez Nas jednej kampanii wynosi 99 zł. W cenie tej zawiera się czas poświęcany na monitorowanie konta reklamowego, optymalizację oraz reagowanie na nieprzewidziane sytuacje.