W.C.A.G 2.1

Historia

czyli po co w.c.a.g powstało?

Strony internetowe podobnie jak większość przekaźników informacji początkowo były początkowo tworzone z myślą o przeciętnym odbiorcy czyli takim który: widzi, słyszy, nie ma problemów rozwojowych. W oczywisty sposób ograniczało to dostęp do nich osobom nie posiadającym wyżej wymienionych cech. Propozycja na rozwiązanie tego problemu jest zestaw wytycznych WCAG 2.1. Po wprowadzeniu ich do serwisu internetowego staje się on bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Na dzień publikacji tego artykułu wytyczne WCAG muszą być wprowadzone na wszystkich stronach instytucji publicznych takich jak np.: szkoły, urzędy.

Specyfikacja

czyli jak to działa

WCAG (od ang. Web Content Accessibility Guidelines ) jest zbiorem zasad budowy stron internetowych których celem jest poszerzenie grupy mogącej z nich korzystać o osoby niepełnosprawne. Opiera się to na 4 ogólnych zasadach opisujących zamysł inicjatywy.

postrzegalność

Sprawienie by użytkownik mógł korzystać ze strony używając tych zmysłów którymi dysponuje

funkcjonalność

Umożliwienie przemieszczania się po serwisie wyłącznie klawiaturą bądź wyłącznie myszką

zrozumiałość

Korzystanie z prostego i zrozumiałego dla wszystkich języka

solidność

Dostosowanie strony do poprawnego działania na wszystkich programach wyświetlających treści stron

Sukces we wdrażaniu powyższych zasad mierzony jest w na podstawie 13 kryteriów sukcesu które z kolei dzielą się na 3 poziomy każdy:

Treści nietekstowe

A

Obrazy i nagrania zastąpione tekstem. Treści audio zastąpione odpowiednimi napisami.

AA

Wszystkie powyższe kryteria wykonywane także dla transmisji na żywo, audiodeskrypcja.

AAA

Wszystkie powyższe kryteria oraz zapewnienie: języka migowego w nagraniach, rozszerzonej audiodeskrypcji.

Możliwość adaptacji

A

Ułożenie i sformatowanie UI taki sposób aby nie opierał się wyłącznie na informacjach

zmysłowych i był łatwy do przetworzenia dla programów wspomagających 

 AA

Strona jest dostosowana do przeglądania zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej.

Pola zbierające dane są łatwe do przetworzenia przez programy wspomagające 

AAA

Komponenty interfejsu użytkownika, ikony i obszary kluczowe  

są łatwe do przetworzenia dla programów wspomagających

Rozróżnialność

A

Kolory nie są jedynymi nośnikami istotnych treści. Automatycznie włączające się nagrania dźwiękowe mają opcje pauzy lub kontroli głośności.              

AA

Strona posiada: współczynnik kontrastu tekstu przynajmniej 4,5:1 i 3:1 dla obrazów, możliwość powiększenia tekstu do 200%, unika korzystania z obrazów tekstu, jednowymiarowe przewijanie, odpowiednio sformatowane czcionki, odpowiednio skonfigurowane animacje najechania

AAA 

Strona posiada: współczynnik kontrastu przynajmniej 7:1, niska bądź zerowa głośność tła dla nagrań opartych na mowie, zaimplementowany mechanizm przełączania tekstu na czytelniejszą wersję, udział obrazów tekstu ograniczony do loga i dekoracji

Klawiatura

A

Funkcjonalności strony umożliwiają korzystanie z nich przy użyciu samej klawiatury, brak pułapek klawiaturowych, istnieje możliwość konfiguracji jedno klawiszowych skrótów klawiaturowych

AAA

Wszystkie funkcjonalności strony umożliwiają korzystanie z nich przy użyciu samej klawiatury

Wystarczający czas

A

Możliwość konfiguracji limitów czasowych, pauzy, zatrzymania, ukrycia nagrania lub animacji

AAA

Treści ograniczone czasowo nie są istotną częścią kontentu. Możliwe jest opóźnienie aktualizacji kontentu. Podczas pracy w sesjach i przekroczeniu czasu kontent jest zapisywany oraz są ostrzegani o limicie czasowym

Ataki padaczki

A

Strona nie zawiera niczego co błyska więcej niż 3 razy na sekundę lub błyski nie przekraczają wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych 

AAA

Strona nie zawiera niczego co błyska więcej niż 3 razy na sekundę. Strona posiada możliwość wyłączenia animacji.

Możliwość nawigacji

A

Istnieje możliwość pomijania powtarzalnych treści. Strony posiadają tytuły oddające treść strony. Kolejność fokusu umożliwia poprawne zrozumienie treści strony. Treść linku lub jego otoczenie oddaje jego przeznaczenie.

AA

Nagłówki oraz etykiety oddają treść paragrafów. Sfokusowany tekst jest stale wyróżniony. Użytkownik ma kilka możliwości zlokalizowania swojej pozycji na witrynie. 

AAA

Strona posiada okruszki. Treść linku oddaje jego przeznaczenie. Nagłówki używane są do porządkowania treści.

Metody obsługi

A

Sterowanie gestami wielopunktowymi i ścieżkowymi jest ograniczone do minimum. Możliwe jest cofnięcie dotyku jednopunktowego. Nazwy są dopasowane do etykiet. Istnienie alternatywy bądź możliwość wyłączenia sterowania ruchem. 

AAA

Rozmiar kontrolek wynosi przynajmniej 44×44 px. Strona ogranicza nasłuchiwanie tylko do wysokopoziomowych zdarzeń.

Możliwość odczytania

A

Język strony jest możliwy do odczytu dla programów komputerowych.

AA

Nietypowe sformułowania użyte na stronie mogą zostać odczytane przez program komputerowy. 

AAA

Na stronie istnieje mechanizm umożliwiający sprawdzenie definicji trudnych słów, skrótów a w przypadku całościowo trudnych tekstów zostaje dodane wytłumaczenie. Jeżeli zrozumienie słowa wymaga znajomości jego wymowy istnieje mechanizm pozwalający ją sprawdzić.

Przewidywalność

A

Kontekst strony działa w przewidywalny sposób.

AA

Ustanowione na stronie schematy nie są łamane

AAA

Zmiany kontekstu inicjowane są tylko na żądanie użytkownika lub istnieje mechanizm pozwalający na wyłączenie takich zmian.                   

Pomoc przy wprowadzaniu informacji

A

Strona posiada tekstowe opisy błędów wczytywania. Pola input są odpowiednio oznakowane.

AA

Strona posiada sugestie korekcji błędów. Strona posiada mechanizm potwierdzenia odpowiedzi w przypadku operacji prawnych i finansowych.

AAA

Na stronie istnieje pomoc kontekstowa. Strona posiada mechanizm potwierdzenia wszystkich odpowiedzi.

Poprawność kodu

A

Kod strony jest napisany poprawnie i jest dostosowana do współpracy z programami użytkownika

AA

Strona używa atrybutów do ułatwienia komunikacji z programami użytkownika

Wdrożenie

Czyli dlaczego najlepiej zlecić sprawę nam.

Wdrażanie jakichkolwiek rozwiązań do serwisu internetowego bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w większości przypadków prowadzi do błędów bądź trwałego uszkodzenia witryny. Aby zapobiec takim sytuacjom należy należy oddelegować do tego doświadczonych specjalistów. Nasza firma posiada lata doświadczenia oraz odpowiednią wiedzę by wdrożyć WCAG 2.1.  

Kontakt