A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z

jak Adobe – wiodący dostawca oprogramowania.

Adobe Illustrator – jest to program do tworzenia oraz modyfikowania grafiki wektorowej. Jak cała reszta rodziny programów graficznych Adobe posiada wiele przydatnych funkcji.

Adres IP – jest to adres przy pomocy którego urządzenia w sieci komunikują się ze sobą. Dzielą się one na adresy globalne oraz lokalne. Przeciętny użytkownik nie posiada stałego adresu IP tylko jest mu on przydzielany na określony czas.

AI (ang. Artificial Intelligence) – Sztuczna Inteligencja. Jest to bardzo potężne narzędzie kojarzone zazwyczaj z wielkimi projektami. Jest to prawda ale AI ma swoje zastosowania takrze w mniejszej sklai i przy mniejszych środkach. Darmowe programy oparte na AI są dostępne i mogą okazać się bardzo pomocne przy żmudnych pracach. Przykładami takich programów są: Google Cloud AI, Microsoft Azure AI , AWS AI Services.

API (ang. Application programming interface) – jest to interfejs którego zadaniem jest dostarczenie odpowiednich narzędzi takich jak struktury danych, obiekty czy też protokoły komunikacyjne mające na celu ułatwienie tworzenia oprogramowania. Narzędzia te są napisane w kodzie źródłowym a samo API może posiadać elementy graficznego interfejsu (GUI) w celu zwiększenia komfortu korzystania z aplikacji.

Architekt – jest to osoba zarządzająca projektem. Jego zakres kompetencji nie jest dokładnie sprecyzowany ale może do nich należeć np.: wybór technologii, tworzenie standardów deweloperskich w firmie.

Angular – jest to framework do języka Java script stworzony przez Google. Stosowany do tworzenia SPA (Single Page Application).

AWS(ang. Amazon Web Services) – jest to jeden z największych dostawców usług chmurowych na świecie. Oferują oni między innymi usługi magazynowania danych w chmurze czy udostępniania mocy obliczeniowej na określony czas.

Amazon Elastic Compute Cloud – jest to usługa dostarczająca skalowalną moc obliczeniową. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku nagłych i krótkotrwałych wzrostów zapotrzebowania na moc obliczeniową.

jak Bootstrap – Najpopularniejszy framework HTML i CSS pomocny przy pisaniu fajnych stron internetowych.

Breadcrumb – Są one obrazem drogi przebytej przez użytkownika w programie albo na stronie internetowej. Składają się z ciągu hiperłączy z których każdy prowadzi do strony będącej wyżej w hierarchii.

Bread – jest to rozwinięcie metodologii crud. Skrót powstał od pierwszych słów wyrazów: browse, read, edit, add, delete.

Bootstrap – jest to jeden z najpopularniejszych frameworków do języka css. Ułatwia i przyspiesza tworzenie stron na wiele urządzeń jednocześnie. Np:Komputery PC, telefony, telewizory. Strony tworzone przy jego użyciu bardzo często wpisują się w jeden ogólny schemat co sprawia że użytkownikowi łatwiej zorientować się w nawigacji strony.

Back-end – jest to gałąź webdeveloping’u skupiająca się na tych częściach strony których użytkownik nie widzi np.: połączeniu z bazą danych.. Podstawowe umiejętności potrzebne do pracy w back-endzie to znajomość języków MySql i pythona bądź php.

Babel – jest to kompilator Javascriptu. Pozwala on na przekonwertowanie Reacta i Typescripta do Javascripta.

Bem(ang. Block Element Modifier) – jest to metodologia tworzenia stron internetowych. Polega ona na ograniczeniu ilości ID do minimum na rzecz klas podzielonych na Bloki, Elementy oraz Modyfikatory. Poprawne jej zastosowanie pozwala uzyskać przejrzysty css z dużą ilością elementów wielokrotnego użytku.

jak CMS – System do zarządzania treścią strony internetowej. Jej zdjęciami i innymi rzeczami także.

CM (ang. CyanogenMod) – jest to oprogramowanie open source poszerzające możliwości systemu android. Ostatnią wspieraną wersją tego programu jest 13.0. Następcą CyanogenMod jest.

CMO(ang. Chief marketing officer) – jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie strategiami marketingowymi. Stanowisko to jest zazwyczaj wydzielane w dużych organizacjach a w tych mniejszych obowiązki CMO są dopełnieniem innego stanowiska.

CRM(ang. Customer relationship management) – jest to proces tworzenia i kontrolowania relacji z klientem. W jego skład wchodzi np.: wybór odpowiednich kanałów komunikacji, określenie narracji firmy.

CMS(ang. Content Management System) – jest to strona posiadająca panel administracyjny. Strony tego rodzaju mogą być w ograniczony ale bezpieczny sposób modyfikowane przez użytkownika nieposiadającego wiedzy programistycznej. Przykładami tego typu platform są Joomla oraz WordPress. Strony tego rodzaju często posiadają żywą społeczność, która pomaga w rozbudowie aplikacji poprzez tworzenie wtyczek oraz motywów.

Crud(ang. create, read, update, delete) –  Utwórz, odczytaj, zaktualizuj i usuń. jest to skrót od czterech podstawowych funkcji w aplikacjach umożliwiających zarządzanie pamięcią trwałą. Przedstawienie tych możliwości na przykładzie SQL wyglądało by tak (C)INSERT, (R)SELECT, (U)PDATE, (D)DELETE.

Coffescript – jest językiem programowania, który został transpilowany do JavaScriptu. Inspiracją do jego utworzenia była chęć poprawienia czytelności kodu. Język ten dodaje również kilka dodatkowych funkcji takich jak np.: Przetwarzanie tablic.

CSS(ang. Cascading Style Sheets) – to tak zwane kaskadowe arkusze stylów. Style służą do opisania wyglądu elementów witryny, zdefiniowanych uprzednio w HTML (np. jakie mają kolory, rozmiary, marginesy, a nawet jak są względem siebie rozmieszczone).

CPA (ang. Cost Per Action) – jest to koszt za akcję lub pozyskanie (np. wysłanie zapytania o ofertę)

CPC (ang. Cost Per Call) – koszt za połączenie

CPC(ang. Cost Per Click) – koszt za kliknięcie (np. w link reklamowy)

CPL(ang. Cost Per Lead) – koszt za namówienie (np. do rejestracji w serwisie lub za zapisanie się do newslettera)

CPO(ang. Cost Per Order) – koszt za złożenie zamówienia

CPS(ang. Cost Per Sale) – koszt za sprzedaż (prowizja)

jak Domena – Realna prezentacja miejsca w sieci internetowej.

Dark Web – jest to miejsce w sieci zawierające nielegalne usługi.

DOM – (ang. Document Object Model) – jest to API dla dokumentów HTML oraz XML. Za jego pomocą można dodawać, modyfikować i usuwać elementu z już wygenerowanej strony.

Docker – jest to narzędzie do wirtualizacji pozwalające na uruchamianie różnych aplikacji na jednej maszynie bez problemów z kompatybilnością. Jest to aplikacja stworzona dla serwerów Linuxowych i stanowi alternatywę dla maszyn wirtualnych.

Deno – jest to środowisko uruchomieniowe dla języka Javascript. Pozwala ono na używanie języka Javascript poza przeglądarką. Powstało jako alternatywa dla node.js.

Domena – nazwa pod którą twoja witryna będzie widniała w internecie. Np: http://ultragraf.pl

jak E-mail – Sposób komunikacji przy użyciu sieci internetowej.

Ecmascript – jest to obiektowy język programowaniu który nie jest w stanie działać samodzielnie to znaczy bez środowiska uruchomieniowego. Przykładem języka spełniającego ten standard jest Javascript.

Emmet – Jest to plugin do edytorów tekstu pozwalający przyspieszyć pisanie HTML’a i CSS’a poprzez dodawanie skrótów. Np: po wpisaniu: “li*50” do kodu zostanie dodane 50 znaczników

Eslint – jest to narzędzie mające na celu pomóc programiście w zachowaniu dobrych praktyk i czystości kodu. Wyszukuje on w kodzie błędy stylistyczne i logiczne oraz daje o nich znać programiście podobnie jak gdyby popełnił błąd składniowy.

Electron – jest to Framework JS oparty na API Node.js korzysta z CSS, HTML i JavaScript

Embedded software – jest to oprogramowanie maszyn i sprzętów, które nie są uznawane za komputery.

jak Facebook – wiodący portal społecznościowy.

Facebook – jest to największy zachodni program społecznościowy, jednak poza zastosowaniem rozrywkowym może być potężnym darmowym narzędziem marketingowym. Może on także stać się centrum społeczności jaka tworzy twoja firma z klientami.

Favicon – jest to Ikona pojawiająca się po lewej stronie tytułu strony w karcie przeglądarki. Zazwyczaj zapisywane są w formacie .ico lub png. Najprostszym sposobem na dodanie Favicony jest umieszczenie jej w folderze public_html.

Figma – jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi do prototypowania aplikacji internetowych. Funkcjonalnościami przypomina Adobe Photoshop lub gimpa ale jest od obu bardziej wyspecjalizowana pod kątem projektowania stron razem z animacjami i hiperłączami. Posiada duże wsparcie ze strony społeczności pod postacią wtyczek. Wersja darmowa tej aplikacji ogranicza możliwość pracy w zespole oraz tworzenia kopii zapasowych.

Framework – jest to podstawa, szkielet pod budowę aplikacji. Opiera się na konkretnym języku programowania a nauka ich jest w dzisiejszych czasach naturalną kontynuacją nauki danego języka programowania. Poprawne ich użycie przyśpiesza oraz poprawia pracę programisty.

Front-end – jest to gałąź webdeveloping’u skupiająca się na tych częściach strony z której użytkownik widzi I z którymi wchodzi w interakcje. Podstawowe umiejętności potrzebne do pracy “Na froncie” to znajomość języków CSS, JS, Html albo jednego z edytorów graficznych takich jak np: WIX. (Wybranie wyłącznie drugiej opcji to ślepa uliczka zawodowa).

Full stack – mianem tym określany jest developer posiadający wystarczające kompetencje by samodzielnie stworzyć serwis internetowy. Inaczej mówiąc jest to programista zaznajomiony zarówno z frontend’em jak I backend’em.

jak GOOGLE – najpopularniejsza wyszukiwarka słów kluczowych w internecie.

Git – jest to najpopularniejszy program do kontroli wersji używany przez programistów wszystkich języków od Asemblera do pythona i css. Pozwala w skuteczny i sprawny sposób zarządzać rozwojem projektu a w przypadku nieodwracalnych błędów cofnąć się do poprzednich wersji.

Github – jest serwisem internetowym, który pozwala na hostowanie repozytoriów oraz dzielenie się nimi z innymi programistami. Daje również kilka innych bardzo przydatnych funkcji takich jak kontrola wersji (Git) czyli możliwość powrotu do ostatnich zatwierdzonych zmian zmniejszając nam ryzyko utracenia postępów w naszym kodzie lub pozwala na powrót do wcześniej wdrożonego pomysłu.Jest przeznaczony zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla użytkowników prywatnych.

Geolokalizacja (lub Geotargeting) – jest to mechanizm stosowany do określania miejsca gdzie znajduje się użytkownik danej strony internetowej w celach wyświetlania odpowiednich reklam. Korzysta on z Adresu IP użytkownika lub GPS.

Gif – (ang. Graphics Interchange Format) – jest to format zapisywania obrazów rastrowych. Najlepiej stosować go przy wyświetlaniu prostych animacji. Pomimo odporności na kompresję przez wzgląd na swoją dużą wagę oraz niewielką w porównaniu z innymi formatami paletę kolorów nie jest optymalnym rozwiązanie w innych przypadkach.

GraphQL – jest językiem zapytań, którego główną zaletą jest dostarczanie tylko jednego endpointu. Został utworzony przez programistów z Facebooka i jest alternatywą API REST. Jest językiem open-source. Korzysta z niego np.: Github i Pinterest

GSAP(ang. GreenSock Animation Platform) – jest to grupa narzędzi JavaScriptu stosowana w tworzeniu animacji na stronach internetowych. GASP daje użytkownikowi większą kontrolę nad animowanym obiektem poprzez dodanie np.: linii czasu nie ujmując przy tym czytelności pisanego kodu.

Google Sandbox – jest to teoria która mówi, że każda nowa strona musi przejść przez kwarantannę podczas której buduje swoje zaufanie w wyszukiwarce Google. Podczas tego okresu strona ta jest ograniczana i algorytm nie pozwala danej stronie na osiąganie wysokich pozycji w wyszukiwaniach mimo wartościowych treści oraz połączeń SEO.

Garbage Collector – jest to forma cyfrowego zarządcy, którego zadaniem jest dealokacja (zwalnianie) pamięci która nie jest już potrzebna do działania programu. Jest stosowany między innymi w takich językach jak: C#, Python, Java.

Golang (nazywany również GO) – jest językiem kompilowanym wymyślonym przez programistów Google. GO jest połączeniem cech języków takich jak C, C++, Python, Lisp. Z jednych czerpie takie cechy jak komfort pisania z drugich wydajność i kontrola nad zajmowaną pamięcią.

jak HTML – język programowania na którym opiera się internet.

HTML(ang. Hypertext Markup Language) – jest to język opisowy oparty na tzw. znacznikach, służący do opisu zawartości strony www. Pliki HTML w gruncie rzeczy są plikami tekstowymi ze specjalnym kodem, który interpretuje i renderuje przeglądarka internetowa. /spisne/

jak INTERNET – globalna sieć kabli i fal 2.4 lub 5 GHz.

IDE (ang. Integrated Development Environment) – program lub zespół programów (środowisko) wykorzystywanych przez programistów do tworzenia oprogramowania. Pozwala na edycję i kompilowanie kodu źródłowego oraz umożliwia testowanie i konserwację oprogramowania.

Inversion of control – odwrócenie sterowania. Jest to sytuacja, w której funkcja sterowania wykonywaniem programu zostaje przeniesiona do frameworka.

IoT (ang. Internet of Things) – jest to koncepcja w której wszystkie rzeczy nie tylko te codziennego użytku mogą wymieniać dane z innymi przedmiotami i je przetwarzać

jak JAVASCRIPT – pospolity język programowania dla każdego przyzwoitego twórcy witryn WWW.

Json – jest to tekstowy format wymiany danych, który jest niezależny od języka programowania.

Json Web Tokens – jest to token, który ma na celu zapewnić dostarczenie danych do odpowiedniego użytkownika. Tokeny używają kluczy do potwierdzenia tożsamości użytkownika.

JsonP – (ang. Json Padding) – jest to technika, która polega na na wysłaniu zapytania o cały znacznik.

Junior dev – jest to początkujący developer który posiada jednak wystarczającą wiedzę by móc pracować na stanowisku programisty. Zazwyczaj są gorzej opłacani niż tak zwani zwykli programiści jednak zdrowym podejściem jest świadomość że praca na tym stanowisku to jeden z etapów nauki zawodu programisty.

Jquery – jest to framework do języka Javascript. Pozwala na przyspieszenie pracy programistycznej. Obecnie w roku 2020 jest uważany za przestarzały oraz wypierany przez nowsze rozwiązania takie jak Vue czy React.

JPEG(ang. Joint Photographic Experts Group) – jest to format zapisywania obrazów rastrowych. Najlepszym stosować go przy wyświetlaniu fotografii. Charakteryzuje się brakiem przeźroczystości oraz dużą utratą jakości podczas kompresji i skalowania, ale zapewnia wysoką jakość obrazów niezależnie od stopnia ich zaawansowania.

JavaScript – jest to pełnoprawny, skryptowy język programowania. Służy on do wykonywania skryptów po stronie użytkownika korzystając z jego danych oraz mocy obliczeniowej.

jak KISS – reguła, dzięki której programistom żyje się lepiej.

Kanban – jest to metoda organizacji przedsiębiorstwa, która polega na takim zarządzaniu wszystkimi komórkami aby każda z nich produkowała dokładnie tyle ile jest potrzebne w danej chwili.

KISS – (ang. Keep It Simple, Stupid) – jest to reguła której celem jest dążenie do przejrzystości tak aby nic niepotrzebnie nie utrudniało budowy danego zagadnienia lub projektu.

Kubernetes – jest to platforma typu open-source służąca do zarządzania i automatyzacji aplikacji kontenerowych.

jak LINKEDIN – portal dla biznesmenów, HR i innych takich.

Load balancing – jest to technika polegająca na równoważeniu obciążenia wykorzystywanych: urządzeń, sieci, dysków itp.

LineageOS – jest to system open-source powstały w wyniku modyfikacji systemu android. Jest następcą CyanogenMod.

LI – domena przypisana do Księstwa Liechtenstein.

Linkedin – międzynarodowy serwis społecznościowy, specjalizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych.

LESS – (ang. Leaner Style Sheets) – jest to preprocesor css. Rozszerza składnię między innymi o zmienne, funkcje oraz poprawia wydajność programisty.

Landing page – jest to pierwsza strona, na którą trafia odbiorca na naszej domenie.

Lorem ipsum – jeden z najpopularniejszych placeholder stosowanych przez programistów. Pozwala sprawdzić jak wyglądałby pojemnik z dużą ilością tekstu bez potrzeby pisania go oraz daje nieporównywalnie lepszy efekt niż wklejanie setki razy jednego zdania czy słowa.

M jak Media społecznościowe – to, na czym często traci się dużo czasu.

Mobile first – jest to podejście do projektowania stron polegające na stawianiu większego nacisku na wygląd strony na urządzeniu mobilnym (np.: telefon,tablet). Podejście tego nie należy jednak rozumieć jako zaniedbania wysokich rozdzielczości a raczej jako poświęcenie wersji mobilnej odpowiedniej ilości uwagi I środków.

Media społecznościowe – są to strony i aplikacje, które umożliwiają kontaktowanie się z innymi użytkownikami poprzez np.: internet.

Multi-experience – jest to koncepcja mówiąca, że każda mniejsza firma, która udostępnia swoje produkty rozszerzy swoją działalność o kolejne produkty zbliżone do swoich pierwszych np.: firma sprzedaje telefony to rozszerzy swoją ofertę o tablety w celu adaptacji do rynku.

Motion UI – jest to biblioteka SASS stworzona w celu ułatwienia tworzenia animacji w CSS.

Micro frontends – jest to podzielenie poszczególnych funkcji danej strony internetowej na części i przypisanie każdej z nich do jednego zespołu umożliwiając w ten sposób równoczesną pracę nad każdą z nich.

MySQL – jest to jezyk zapytań do bazy danych. Przy jego pomocy informacje są zapisywane/wyciągane z bazy danych.

jak NET – domena, na którą trzeba sobie zasłużyć.

NET – internetowa domena najwyższego poziomu, przeznaczona dla firm i osób indywidualnych świadczących usługi dostępu do Internetu/o zasięgu globalnym.

Nazwa domeny – zielony, rodzaj domeny czerwony. Rodzaj domeny powinien być dobrany na podstawie docelowego zasięgu strony np: .pl – dla Polski, .de – dla niemiec, .ue – dla stron przeznaczonych dla wspólnoty europejskiej, .com – dla zasięgu globalnego.

Node.js – jest to środowisko open-source, javaScript stosowane do pisania aplikacji po stronie serwera .

jakb Open Source – otwarte oprogramowanie tworzone często przez pasjonatów.

Oauth – jest to protokół autoryzujący, który definiuje proces dostępu klientów zewnętrznych do danego zasobu na serwerze.

Open Source – Otwarte oprogramowanie, które posiada kod, który ma być publicznie dostępny – każdy może przeglądać, modyfikować i rozpowszechniać kod według własnego uznania.

P jak PHOTOSHOP – program graficzny wykorzystywany m.in. do zakłamywania rzeczywistości.

Prototyp (Strony internetowej) – jest to makieta obrazująca sposób działania oraz wygląd serwisu internetowego. Nie jest on jednak niczym więcej niż planem i nie wchodzi w skład końcowego produktu, dlatego nie powinno się go mylić z wczesną wersją produktu.

Photoshop – jest to potężne narzędzie do obróbki zdjęć, malowania cyfrowego i wielu innych czynności związanych z grafiką. Jest najczęstszym wyborem profesjonalnych grafików, fotografów i artystów.

PWA(ang. Progressive Web Application) – jest to strona internetowa napisana w taki sposób aby sprawiała wrażenie aplikacji mobilnej.

PNG(ang. Portable Network Graphics) – jest to format zapisywania obrazów rastrowych. Najlepej stosować go przy wyświetlaniu grafik o niskim skomplikowaniu (np.: szkic, screenshot, logo) oraz zawierających tekst. Charakteryzuje się obsługą przezroczystości, kompresją bezstratną oraz dobrą odpornością na skalowanie.

Podman – jest to silnik służący obsługi kontenerów oraz do obsługi OCI(Oracle Cloud infrastructure ) stworzony dla systemu Linux.

Plugin – wtyczka. Jest to dodatek do programu, serwisu pozwalający na korzystanie z określonej funkcjonalności. Np: Wtyczka do WordPress”a dodająca galerię typu masonry czy wtyczka do VS Code dokonująca kompilacji kodu scss/sass do css”a.

Proxy – jest to serwer, który jest pośrednikiem. Wykonuje polecenia na innych stronach w naszym imieniu a dane, które otrzyma przekazuje z powrotem do nas.

Polimorfizm – jest to mechanizm, który ułatwia programiście pracę poprzez możliwość uogólnienia nazw funkcji do konkretnych typów danych. Na przykład pozwala na utworzenie funkcji która pod jedną nazwą np.:”wypisz” będzie wypisywać dane zarówno liczbowe jak i napisy na ekran.

Prettier – jest to dodatek do VS Code korygujący składnię pisanego przez programistę kodu. Jego zadaniem jest automatyczne dodawanie znaków białych dla poprawienia czytelności kodu.

PHP(ang. Personal Home Page) – jest to język programowania służący do kontaktu z serwerem oraz bazą danych. Jest wykonywany po stronie serwera urzywając jego mocy obliczeniowej.

jak R – język programowania i wolne środowisko programowe do obliczeń statystycznych i analizy danych.

React – jest to framework do języka Javascript.

Release – jest to wydanie finalnej wersji oprogramowania. Najczęściej jest poprzedzone wydaniem wersji alfa i beta.

Reverse Proxy – jest to serwer proxy, którego celem jest rozłożenie obciążenia wszystkich serwerów w domenie oraz przyśpieszenie działania danej domeny.

jak SERWER – stek kabli podłączony do komputera.

Serwer – fizyczne urządzenie które przechowuje, przetwarza I udostępnia dane w internecie. Może występować pod mniejszą postacią przypominającą większą jednostkę PC bądź pod większą o rozmiarze szafy. W dzisiejszych czasach jednak posiadanie własnego serwera nie jest niezbędne dzięki serwerom VPS.

Serwer Dedykowany – jest to serwer prywatny na którym znajdują się usługi tylko jednego klienta.

Serwer VPS(ang. Virtual Private Server) – jest to jeden serwer podzielony za pomocą wizualizacji na kilka mniejszych o takiej samej funkcionalności ale optymalniejszych możliwosciach.Jest to najlepsze rozwiązanie dla małych I średnich przedsiębiorców którzy potrzebują tylko ułamka mocy całego serwera.

Server side rendering – jest to sposób działania w którym strona internetowa zostaje wcześniej wczytana dzięki czemu użytkownikowi od razu zostaje wyświetlona jej pełna zawartość.

Subdomena – jest to domena wewnątrz domeny. Umieszczana jest po kropce i zazwyczaj służy do dokładniejszego dzielenia serwisu pod kątem całkowicie zależnym od użytkownika. NP: Ultragraf.strony.pl, Ultragraf.marketing.pl.

SEO(ang. Search Engine Optimization) – jest to szereg czynności mających na celu poprawienie pozycji strony w przeglądarce. Jest to proces który nigdy się nie kończy I jest niezbędny dla dobrego funkcjonowania sklepu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o SEO zobacz nasz artykuł: link
Style component

SASS/SCSS(ang. Syntactically Awesome Stylesheets/ Sassy Cascading Style Sheets) – są to bliźniacze języki programowania kompilowane do języka CSS. Mają one takie samo zastosowanie jak sam css ale pozwalają osiągnąć pewne rezultaty znacznie szybciej przy zachowaniu większej czytelności kodu.

Scrum – jest to sposób rozplanowania działań, w którym rozwój produktu podzielony jest na miesięczne odstępy nazywane sprintami. Po każdym sprincie dana funkcja produktu, nad którą pracowaliśmy ma być działająca.

Senior dev – jest to doświadczony programista zazwyczaj kierujący pracami całego zespołu programistów. Posiada rozległą wiedzę nie ograniczającą się tylko do jego głównej specjalizacji. Jest to przedostatni etap rozwoju programisty.

SPAM – (ang. Shoulder Prok and Ham), niektórzy próbowali rozwinąć ten skrót jako (ang. Stupid Pointless Annoying Messages) – Termin ten pochodzi od nazwy amerykańskiej mielonki wieprzowej, a są to niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne przesyłane jednocześnie do wielu odbiorców, którzy nie wyrazili zgodę na ich otrzymanie.

Sprint – jest to okres czasu w Scrum który ma nam pozwolić na rozwiązanie konkretnego problemu.

SQL – (ang. Structured Query Language) – język zapytań wykorzystywany w większości z relacyjnych baz danych. W programowaniu aplikacji biznesowych jest on kluczowym językiem programowania bazy danych.

SVG – (ang. Scalable Vector Graphics) – jest to format zapisywania obrazów wektorowych. Najlepiej stosować go przy wyświetlaniu ikon oraz logo. Grafiki zapisane w tym formacie są całkowicie odporne na skalowanie, bardzo lekkie oraz obsługują przeźroczystość. Format ten nie nadaje się jednak do zapisywania zdjęć.

Singleton (laraver) – jest to narzędzie służące do zarządzania zależnościami klas w języku PHP.

Solid (Robert C. Martin) – jest to akronim pięciu podstawowych zasad programowania obiektowego. A są to
zasada jednej odpowiedzialności (Single Responsibility),
zasada otwarte-zamknięte (Open-closed),
zasada podstawienia Liskov (Liskov substitution),
zasada segregacji interfejsów (Interface segregation)oraz
zasada odwracania zależności (Dependency inversion).

jak Telegram – to takie, jak messenger, ale inne.

Typescript – jest to język typu open-source oparty na JavaScript stworzony przez firmę Microsoft. Dodaje on możliwość programowania obiektowego na klasach oraz statycznego typowania danych.

Telegram – jest to komunikator internetowy bardzo podobny do popularniejszego messengera. Od messengera odróżniają go znacznie większe możliwości i otwarty kod źródłowy API.

Torrenty – w ogólnym zarysie jest to sposób pobierania plików polegający na pobieraniu ich z wielu źródeł samemu także będąc źródłem tzn: Pobierając pliki przy użyciu torrentów jednocześnie udostępniasz innym już pobrane części plików. Jest to tzw model Peer-to-Peer.

Top Level Domain – są to domeny stworzone przez IANA i ICANN nad którymi nie istnieją już żadne inne domeny.

TOR(ang. The Onion Router) – jest to wirtualna sieć komputerowa służąca do anonimowego użytkowania sieci komputerowych.

jak URL – sposób adresowania danych tak, żeby łatwo było każdego znaleźć.

UI – (ang. User Interface) – to wszystkie elementy danego urządzenia, aplikacji, oprogramowania itp., które pozwalają na interakcję z użytkownikiem.

UI Designer – (ang. User Interface Designer) – osoba, która zajmuje się projektowaniem interfejsu użytkownika. Większość czasu poświęca na projektowanie graficzne. Skupia się przede wszystkim na estetyce.

Umiejętności miękkie – jest to synonim umiejętności społecznych, zdolności do pracy w zespole. W trakcie pracy nad dużym projektem są równie istotne jak wiedza programistyczna.

URL – jest to sposób adresowania danych w internecie umożliwiający odnalezienie danych.

User – użytkownik. Osoba korzystająca z danego systemu komputerowego, urządzenia, aplikacji, oprogramowania itp.

UX – (ang. User Experience) – projektowanie doświadczeń użytkownika. Jest to proces, którego celem jest zwiększenie satysfakcji klienta korzystającego z produktu poprzez poprawę jego funkcjonalności i użyteczności. Po przejściu tego procesu produkt powinien być łatwy w obsłudze oraz zapewniać „przyjemną” interakcję między klientem, a produktem.

UX Designer(ang. User Experience Designer) – Osoba odpowiadająca za projektowanie doświadczeń odbiorcy od podstaw. Jego zadaniem jest zbadanie potrzeb, poznanie czego oczekuje przyszły użytkownik i doprowadzenie do dostarczenia produktu o intuicyjnej, wręcz przychodzącej naturalnie obsłudze. Zajmuje się on więc projektowaniem zorientowanym na człowieka.

jak Visual Studio Code – edytor tekstu dla tych, którym nie wystarcza notatnik.

VUE – jest to framework do języka Javascript.

Voice Search Optimization – proces optymalizacji stron, aby pojawiały się w wynikach wyszukiwania głosowego.

Visual Studio Code – jest to jeden z najpopularniejszych darmowych edytorów tekstu dla programistów. Został wypuszczony przez firmę Microsoft na Licencji MIT. Posiada bardzo duże wsparcie ze strony społeczności w postaci pluginów.

jak WWW – usługa internetowa pozwalająca przeglądać internet szaremu człowiekowi.

WWW (ang. World Wide Web) – usługa internetowa służąca do przeglądania stron Internetowych. Korzystając z hiperłączy oraz url’ów pozwala na przeglądanie stron internetowych. Standaryzowana przez World Wide Web Consortium (W3C) oraz Internet Engineering Task Force(IETF). Z powodu swojej popularności często błędnie utożsamiana z samym internetem.

Waterfall – jest to model organizacji pracy. Polega na wykonaniu kolejnych etapów jako osobne fazy projektu. A są to:
Planowanie systemu wraz ze specyfikacją wymagań.
Analiza systemu.
Projekt systemu.
Implementacja.
Testowanie.
Wdrożenie i pielęgnacja powstałego systemu.

WEBrtc – jest to standard HTML5 służący do komunikacji P2P przez przeglądarkę internetową.

WebStorm – jest to rozbudowany edytor kodu do języków takich jak HTML, JavaScript, CSS oferujący między innymi takie funkcje jak: Sprawdzanie błędów czy podpowiadanie składni.

WordPress Theme – jest to zestaw gotowych stylów oraz kompozycji używanych na stronie internetowej. Służy do szybkiej personalizacji ogólnego wyglądu strony.

WebAssembly – jest formatem binarnych instrukcji umożliwiającym kompilację kodu np.: C/C++ w celu użycia go na stronie internetowej.

Wix – jest to serwis do szybkiego i taniego budowania stron internetowych bez posiadania jakiejkolwiek wiedzy programistycznej. Wadą tego rozwiązania jest jednak słaba optymalizacja optymalizacja utworzonych na WIX’ie stron.