Wraz z rozpoczęciem nowego roku Rzeczpospolita Polska zobowiązała się wdrożyć kilka nowych przepisów unijnych. Nowe dyrektywy Unii Europejskiej  w sprawie handlu elektronicznego mają wstrząsnąć światem biznesu internetowego. Wytyczne te zmienią sposób, w jaki przedsiębiorstwa działają w Internecie, wprowadzając szereg nowych obowiązków i zobowiązań dla przedsiębiorstw w całej UE. Warto zapoznać się z ich brzmieniem gdyż skutkiem ich nie przestrzegania może być nałożenie ogromnych kar na przedsiębiorcę. W tym krótkim artykule przybliżmy główne założenia nowych wytycznych oraz postaramy się odpowiedzieć jak najlepiej wdrożyć odpowiednie rozwiązania.

Dyrektywa cyfrowa i jej regulacje

Wytyczne unijne regulują co raz popularniejsze zakupy towarów cyfrowych. Najczęściej są to treści, do których mamy dostęp poprzez urządzenie elektroniczne. W nowej ustawie dokonano rozróżnienia treści cyfrowych od usług cyfrowych. Usługami cyfrowymi są np. usługi wymiany treści wideo i audio lub gry oferowane online, usługi przechowywania danych w chmurze, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i aplikacji działających w oparciu o chmury. Treści cyfrowe natomiast to produkty dostarczane poprzez Internet i niedostarczone na trwałym nośniku jak płyta CD czy pen-drive.

Od wejścia w życie konkretnej ustawy każdy produkt zdefiniowany jako treść lub usługa cyfrowa będzie musiał spełniać podstawowe wymogi dla jakich nabywca go kupuje. W szczególności chodzi o to aby produkty były zgodne z opisem, dostęp do nich był możliwy na większości popularnych urządzeń i przeglądarek internetowych. W praktyce to przedsiębiorca będzie miał obowiązek zapoznać się jakie cechy powszechnie uważane za typowe dla danej kategorii musi spełniać jego produkt. Np. usługodawcy treści nie będą mogli ograniczać dostępności sprzedawanych produktów tylko do jednej przeglądarki lub systemu streamingowego.

Nowelizacja wprowadzi także obowiązek aktualizacji oprogramowania do najnowszej wydanej wersji. Jeżeli treść cyfrowa jest dystrybuowana w sposób ciągły, przedsiębiorca będzie musiał udostępniać nabywcy stosowne aktualizacje przez czas dostarczania usługi cyfrowej. Obowiązkową aktualizacją objęte zostaną także produkty z elementami cyfrowymi. Ma to na celu umożliwienie bezawaryjnego i bezpiecznego używania urządzenia długo po zakupie.

Jeżeli konsument uzna, że usługa cyfrowa nie spełnia wymogów nowej dyrektywy może żądać aby sprzedawca właściwie dostosował dostarczany towar czy usługę. W przypadku gdy usługa cyfrowa nie będzie zawierać obiektywnych cech, nie będą aktualizowane czy też zmiana będzie niezgodna z przepisami klient może rozwiązać umowę sprzedaży oraz żądać obniżenia ceny lub zwrotu poniesionych kosztów.

W tym punkcie warto zaznaczy, że wszystkie wykonywane przez nas strony i sklepy internetowe posiadają wbudowane funkcje umożliwiające na automatyczne aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania.

Dyrektywa w sprawie handlu elektronicznego – Dyrektywa Omnibus

Unijna dyrektywa w sprawie handlu elektronicznego (znana również jako dyrektywa zbiorcza w sprawie handlu elektronicznego) to zbiór przepisów i wytycznych, których celem jest ochrona firm i konsumentów w Internecie. Dyrektywa powstała w 2019 roku i dotyczy wszystkich usług online świadczonych na terenie Unii Europejskiej. Głównym celem dyrektywy jest zapewnienie zgodności usług handlu elektronicznego z określonymi normami i zasadami, takimi jak ochrona danych i prawa konsumentów. Dyrektywa określa również zasady, w jaki firmy zajmujące się handlem elektronicznym powinny przetwarzać płatności, dostarczać produkty lub usługi oraz zarządzać reklamacjami klientów. Ponadto dyrektywa zawiera wytyczne dotyczące praktyk reklamowych i marketingowych, a także odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Zasadniczo dyrektywa UE w sprawie handlu elektronicznego jest próbą stworzenia równych warunków dla przedsiębiorstw każdej wielkości, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania klientów i ochrony przed oszukańczymi lub wprowadzającymi w błąd praktykami.

Koniec z podwyższaniem cen produktu tuż przed jego rzekomą promocją

Głównym wyzwaniem dla sprzedającego stanie się konieczność lepszego informowania klienta o historycznej cenie danego produktu. Ma to zapobiec oszukańczym praktykom polegających na zawyżaniu ceny produktu czy usługi na krótką przed ich rzekomą promocją. Każdy dostawca usługi czy produktu będzie musiał odpowiednio informować klienta o historycznej zmianie ceny.

Opinie o produkcie tylko z potwierdzonego źródła

Nowa dyrektywa Omnibus nakłada na sprzedawców obowiązek formalnego potwierdzenia pochodzenia każdej z opinii o produkcie. Obowiązek ten dotyczy każdego przedsiębiorcy, który umożliwia dostęp do opinii. Ma to na celu lepsza ochronę konsumenta przed wprowadzaniem w błąd poprzez sztuczne zawyżanie ocen. Branża e-commerce nadal wypracowuje idealne rozwiązania dla tego wymogu. My osobiście zalecamy zbieranie opinii o produkcie tylko od osób, które je zakupiły dzięki czemu każda z nich może być w prosty sposób potwierdzona. Nasze systemy do e-handlu posiadają odpowiednie wtyczki pozwalające rejestrować każdą z opinii o produkcie.

Dyrektywa Omnibus w Marketingu - tylko Potwierdzone i Zweryfikowane Opinie o Produkcie

Dyrektywa Omnibus w Marketingu – tylko Potwierdzone i Zweryfikowane Opinie o Produkcie

Informowanie o produktach sponsorowanych na liście oferowanych produktów

Zmiany dotkną te e-sklepy, które stosowały praktykę faworyzowania wybranych sprzedawców poprzez umieszczanie ich produktów na szczycie listy wyników wyszukiwania. Od teraz w teorii każdy oferowany na platformach sprzedażowych produkt będzie miał taki sam dostęp do rynku jak te podmioty, które opłacały swoją wysoką pozycję. Na przedsiębiorcy będzie nałożony obowiązek informowania o przyczynie umieszczenia danego produktu w określonym miejscu na liście produktów.

Obowiązek informowanie o indywidualnym dostosowaniu cen

Na pewno każdemu zdążyło się zobaczyć inną cenę tuż po odwiedzeniu e-sklepu powtórnie. Nowoczesny marketing internetowy pozwala na wykorzystanie dostępnych narzędzi do spersonalizowania wyświetlania informacji na stronie internetowej pod konkretnego klienta.Rozwiązanie to było stosowane na podstawie zapisanego na naszym urządzeniu pliku cookies oraz „śledzeniu” naszych poczynań w internecie. Dynamicznie dostawanie cen, ich zawyżanie lub obniżanie nie będzie już tak proste jak dotychczas. Każdy sprzedawca będzie musiał poinformować kupującego o zaistnieniu tego faktu.

Ważne zmiany przy reklamacji

Nowa dyrektywa unijna Omnibus dokładnie reguluje także to w jaki sposób klient może reklamować zakupiony towar. Z najważniejszych zmian warto wymienić chociażby uregulowanie to kto ponosi koszty transportu zwróconego towaru. Od nowego roku wszelkie przesyłki związane z reklamacją pokrywa sprzedawca.

Zmianie ulegają także roszczenia klienta co do odstąpienia od umowy. Nie będzie on już mógł dowolnie żądać zwrotu środków za wadliwy towar. Zgodnie z nowymi przepisami w pierwszej kolejności konsument będzie mógł oczekiwać naprawy lub wymiany towaru. Dopiero gdy to okaże się niemożliwe, będzie miał prawo domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

W związku z nowymi przepisami konieczna jest zmiana w regulaminie e-sklepu. Świadczymy usługi dostosowania regulaminów sklepów do najnowszych wymagań.

Nie takie dyrektywy straszne jak je malują

Podobnie jak w przypadku RODO dyrektywa OMNIBUS wprowadza szereg nowych obowiązków przede wszystkim na przedsiębiorców. Jednak jak mogli Państwo przeczytać zmiany mają na celu ujednolicenie zasad funkcjonowania na rynku szczególnie dla e-sklepów oraz zrównanie szans mniejszych podmiotów z dużymi graczami. W praktyce konieczne będzie naniesie kilku zmian w regulaminie e-sklepu, właściwe informowanie klientów o cenach i filtrowaniu produktów, oraz wprowadzeniu rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację pochodzenia opinii o produkcie.

Wszystkich sprzedających w internecie zapraszamy do kontaktu w celu upewnienia, że wszystkie nowe przepisy zostały właściwie wdrożone w Państwa e-sklepie.