Zarówno w sieci jak również w realnym świecie powinniśmy w komunikacji kierować się określonymi 5 złotymi zasadami komunikacji. Będąc zarówno odbiorcą, jak i nadawcą należy używać komunikatów skutecznych i właściwych. Popularna etykieta, określana mianem netykiety w sieci narzuca pewne zachowania, które powinny być stosowane przez wszystkich użytkowników globalnej sieci.

Elementy procesu komunikacji w sieci internetowej – mechanizm komunikowania się

Komunikacja w sieci internetowej

Komunikacja w sieci internetowej

Aby miała miejsce komunikacja w sieci niezbędny jest nadawca, odbiorca, komunikat, kontakt, kontekst i kod. Jeśli zabraknie któregoś z elementów, komunikacja będzie nieskuteczna i niezrozumiała. W realnym życiu proces jest nieco ułatwiony, jednak w sieci, gdzie komunikujemy się wielotorowo mogą nastąpić problemy z właściwym przekazem i odbiorem kontekstu. Szczególnie istotny jest sam kod, który musi być dostosowany do możliwości percepcyjnych odbiorcy.

W tym celu stworzono listę 5 złotych zasad komunikacji. Prezentujemy je poniżej:

  • Słowo pisane kontra słowo mówione

Komunikując się na co dzień w realu wypowiadamy słowa i poprawność językowa nieco schodzi na dalszy plan. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy komunikujemy się poprzez social media typu Facebook, Linkedin. Jako, iż jesteśmy wzrokowcami i w sieci zazwyczaj piszemy komunikaty, należy baczną uwagę zwracać na błędy, gdyż te odbierane są za bardziej rażące.

  • Wzajemny szacunek w e-mailach

Zamysł wiadomości mailowych jest jednoznaczny. Mają być zwięzłe, krótkie i treściwe. Co więcej liczy się również ich ilość. Nie zamęczajmy odbiorcy ciągłymi e-mailami.

  • Kultura dyskusji

Kiedy podczas dyskusji pojawiają się emocje, należy zachować zasady kultury komunikacji. Zatem niedozwolone jest obrażanie, ośmieszanie, a krytyka powinna być konstruktywna.

  • Pamiętaj o odbiorcy

Komunikacja nie może skupiać się tylko na monologu jednej osoby. Należy zatem wysłuchać drugiej strony i nie skupiać się tylko na sobie.

  • Komunikat powinien mieć określony cel

Każdy komunikat wypuszczany do sieci powinien posiadać określony cel. Zalewanie odbiorcy niezliczoną ilością bezwartościowych treści jest męczące i irytuje drugiego człowieka.

Tych 5 złotych zasad  komunikacji to doskonała prezentacja metod na jasne, zrozumiałe i pozytywnie odbierane komunikaty. Gwarantują skuteczność i efektywność podejmowanych działań marketingowych.

Paweł Tatar