Koszty prowadzenia kampanii w serwisie Facebook są uzależnione od budżetu jaki jesteś w stanie przeznaczyć na marketing. Wyższy budżet pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców. Koszt poprowadzenia przez nas jednej kampanii wynosi 99 zł. W cenie tej zawiera się czas poświęcany na monitorowanie oraz optymalizację konta reklamowego.